Vi beskærer alle slags træer efter kundens ønsker, men med træets sundhed og sikkerhed for øje, vi er i dialog med kunden inden vi begynder beskæringen. I tilfælde hvor et større træ aldrig er blevet beskåret, bør man gøre det over flere gange for at træet ikke tager skade.

Der er 3 årsager til at beskæring er en god ide:

  • Sikkerhedsmæssige - Ved en beskæring fjernes de døde og svage grene, der risikerer at gøre skade på hus eller personer.
  • Størrelsesmæssige - En beskæring kan mindske et træ, der er blevet for stort, men hvor man ikke ønsker fældning.
  • Sundhed - Beskæringen kan hjælpe træet med at holde sig sundt og udvikle sig.