Skovrydning er en kompleks opgave, der kræver omhu, ekspertise og hensyntagen til miljøet. Hos AG Skovservice er vi dedikerede til at levere skovrydningstjeneste, der opretholder en bæredygtig balance mellem menneskelige behov og naturbevarelse. 

Har du et beplantet areal, som skal forbedres til et nyt formå, er det det ofte nødvendigt med en rydning. Ved en rydning fjerne vi typisk både over- og underjordiske dele af bevoksning, læhegn eller træer. 

Det kan f.eks. bestå af: 

 • Undersøgelse af jordforhold (f.eks. fredskov) 
 • Potentielt behov for myndighedsbehandling og godkendelse. 
 • Træfældning og salg af træ til træværk og flis 
 • Knusning af grene og fræsning af rødder ned til 20 cm under jorden eller udgravning og fjernelse af rødder. 

Alle typer beplantning kan ryddes, så det frie areal kan anvendes til f.eks. 

 • Byggemodning 
 • Vejopgradering og anlæggelse af nye veje 
 • Byggeprojekter af forskellige størrelse 
 • Udvidelse af fabrikker og produktionsanlæg 
 • Konvertering til landbrugsformål 
 • Konstruktion af sportsbaner, legepladser osv. 
 • Ny beplantning og landskabspleje 

Vi kan også hjælpe med omlægning af skov til landbrugsjord eller en rydning i forbindelse med nybyggeri. 

Uanset opgave så sørger vi for at udføre knusning og rodfræsning.

Så ved at benytte dig af AG Skovservice kan du være sikker på, at området er ryddet og står klar til det der efterfølgende skal ske med grunden. 

Vi stræber efter at bevare skoven naturskønhed og økosystemer, mens vi hjælper dig med at opfylde dine mål. 

Husk vi altid står klar med kompetent rådgivning, hvis du har brug for det.  
Både før, under og efter.