Træer og buske langs jernbaneskinner kan udgøre en potentiel risiko for togtrafikken og skal derfor holdes under kontrol. 

Hos AG Skovservice er vi eksperter i at fælde træer langs jernbanen for at sikre togene og bevare naturen. 

Vi kender alle de kringlede regler for at fælde træer tæt på skinnerne og sørger for, at vi altid overholder dem. 

Vi bruger topmoderne udstyr og teknikker for at få træerne væk så hurtigt som muligt uden at genere togene. 

Vi er dedikerede til sikker jernbanetransport og gør alt for at sørge for, at vores træfældning langs skinnerne udføres professionelt og præcist. 

Vores mål er at holde togene kørende sikkert og beskytte naturen ved jernbanesporerne.