Tynding af skov er en vigtig praksis inden for skovforvaltning, der bidrager til at opretholde en sund og bæredygtig skov. 

En rettidig udtynding bidrager samtidig med indtægter til skoven, i form af først gangs tynding hvor indtægten primært kommer fra flis. 

Hvis man ikke tynder, vil det med tiden bestå af mange stammer med lav diameter, samt døde og knækkede træer. Når en bevoksning er i begyndende opløsning, vil en tynding betyde at bevoksningen er ustabil og kan vælte i næste storm. Dette gør det farligt at færdes i området. 
En tynding af skov og læhegn er en afgørende proces for at opnå optimalt udbytte, både økonomisk og skønhedsmæssigt. 

Forskellige træarter har forskellige krav til vækstbetingelser, herunder lys og næring. Plejen skal derfor tilpasses de specifikke forhold i skoven. 

Hos AG Skovservice udfører vi skovtynding, der hjælper med at bevare skovens økosystemer og maksimere dens langsigtede sundhed. 

Vi køber også dine træer på roden og tager os af alt fra fældning til salg af træ som tømmer og flis til konkurrencedygtige priser. 

AG Skovservice har forpligtede sig til at bevare skovens skønhed og sikre dens langsigtede levedygtighed.